Konto "focze"

 

Stacja Morska, jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego finansowana jest przez Skarb Państwa. Niestety pieniędzy tych nie wystarcza na pokrycie kosztów działalności Stacji, finansowanie przedsięwzięć tak kosztownych jak np. utrzymanie fokarium.

 

Jeśli chciałbyś wspomóc działalność Stacji Morskiej w programie ratowania bałtyckich fok i odbudowie populacji foki szarej na południowym Bałtyku wystarczy wpłacić pieniądze na  podane poniżej konto:

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

Bank Pekao S.A. 

nr konta: 24 12405354 11110000 53670126

z dopiskiem "Foki”


<<< POWRÓT