Trasy wędrówek fok

foki

Isk

Icek

objaśnienia

Sponsorzy nadajników satelitarnych do określania pozycji fok: