Historia Cętki

Cętka, czyli niecodzienny gość na polskim brzegu.

W dniu 3 lipca  2006r. dotarła do Stacji Morskiej informacja o zaobserwowaniu w dniu 2 lipca w  Kątach Rybackich foki. Po analizie otrzymanych zdjęć okazało się, iż jest to foka pospolita (Phoca vitulina).

Foka w Kątach Rybackich (2 lipca 2006r.) Foto: Marcin Bielawski

Foka ta wędruje z miejscowości do miejscowości, wychodzi na publiczne plaże, co dziwi nas od początku jej obserwacji. Skąd takie jej zaufanie do ludzi nie wiemy. Zmęczeni tłumaczeniem jej dziwnej nazwy gatunkowej - foka pospolita (common seal z języka angielskiego), choć to gatunek najbardziej rzadki w naszym morzu nadaliśmy jej imię Cętka, od licznych cętek na jej futrze.

Foki pospolite na świecie są  jednym z najbardziej rozprzestrzenionych gatunków wśród płetwonogich, jednak na naszym wybrzeżu są niezwykle rzadko spotykanymi gośćmi. W ostatnich latach odnotowaliśmy zaledwie 5 osobników tego gatunku. Ewenementem był zaobserwowany w 1990 roku poród foki pospolitej w rezerwacie „Ptasi Raj”. Ostatnią fokę pospolitą (przed Cętką) odnotowano w Polsce 1 listopada 2005r. na Martwej Wiśle.

Historia wędrówki Cętki po polskim wybrzeżu.

<<<POWRÓT