Raporty o obserwacji fok w Rezerwacie Mewia Łacha

Rok 2012

30.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

22.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

21.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

19.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja czternastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Agata Jargieło

18.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja dwóch fok szarych (Halichoerus grypus). 

Foto: Mikołaj Zybała

17.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja pięciu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Mikołaj Zybała

13.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja dziewięciu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Anna Kassolik

12.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja siedmiu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Mikołaj Zybała

11.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja sześciu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w nurcie Wisły.

Foto: Jan Wilkanowski

10.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja dziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Mikołaj Zybała

09.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja sześciu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

08.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja ośmiu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Mikołaj Zybała

06.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja sześciu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Mikołaj Zybała

02.12.2012
ujście Wisły

Obserwacja dwóch fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w nurcie Wisły.

Foto: Janusz Karcz

30.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja polującej na ryby foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

28.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na piaszczystej łasze.

Foto: Agata Jargieło

25.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

23.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Agata Jargieło

18.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja siedmiu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

16.11.2012
Gdańsk 
Sobieszewo

Obserwacja foki szarej (Halichoerus grypus) żerującej w wodach Zatoki Gdańskiej.

Foto: Anna Kassolik

16.11.2012
Świbno

Obserwacja pojedynczej foki szarej (Halichoerus grypus) pływającej w martwej Wiśle.

Foto: Anna Kassolik

16.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych pływających w wodach Zatoki Gdańskiej (Halichoerus grypus).

Foto: Monika Kosecka

13.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Paweł Stasiak

11.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych żerujących w Wiśle (Halichoerus grypus).

Foto: Zbigniew Racis

10.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

09.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Anna Kassolik

04.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Irmina Starczewska

02.11.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus) i jednej foki pospolitej (Phoca vitulina).

Foto: Anna Kassolik

27.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja 12 fok odpoczywających na łasze.

Foto: Brak foto dokumentacji

23.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja 11 fok szarych (Halichoerus grypus). Część z obserwowanych osobników odpoczywała na łasze, a część pływała w wodach okalających łachę.

Foto: Natalia Makałowska

21.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja 8 fok pływających w Zatoce Gdańskiej w pobliżu ujścia Wisły. 

Foto: Brak foto dokumentacji

20.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja około 6 fok w Rezerwacie Mewia Łacha. 

Foto: Olga Kamińska

17.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej samicy foki szarej (Halichoerus grypus) polującej na ryby w Wiśle. 

Foto: Jan Wilkanowski

16.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja 19 fok w Rezerwacie Mewia Łacha. 

Foto: Paulina Bednarek

12.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina) pływającej w towarzystwie dwóch fok szarych.

Foto: Jan Wilkanowski

12.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja 22 fok w Rezerwacie Mewia Łacha. Obserwacja dokonana z powietrza.

Foto: Dariusz Bógdał

08.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja dwóch fok w Rezerwacie Mewia Łacha.

Foto: Brak foto dokumentacji

05.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina) pływającej przy ujściu Wisły.

Foto: Anna Kassolik

03.10.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednego osobnika foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

30.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

28.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

27.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

26.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

25.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

24.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

23.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

22.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja dwóch samców i dwóch samic.

Foto: Brak foto dkumentacji

20.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

18.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

16.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

15.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

14.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

13.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

12.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

09.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

08.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

07.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

06.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

04.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

03.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

02.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

01.09.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Stanisław Hasse

30.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Michał Polanin

30.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

29.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej samicy foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

29.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki odpoczywającej na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

28.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

27.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

26.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej  foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Michał Polanin

25.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

24.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja czterech fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Anna Kassolik

24.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki odpoczywającej na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

23.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

22.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

20.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

18.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej samicy foki szarej (Halichoerus grypus) płynącej w nurcie Wisły.

Foto: Jan Wilkanowski

18.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

14.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

13.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

12.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

11.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

10.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

09.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

08.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających przy zachodniej kierownicy na ujściu Wisły.

Foto: Anna Kassolik

08.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

07.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

06.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

05.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

04.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

03.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

02.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

01.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok na Foczej Łasze.

Foto: Brak foto dokumentacji

01.08.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

31.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

30.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

29.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

28.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

27.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja stada fok składająca się z pięćdziesięciu pięciu osobników odpoczywających na Foczej Łasze. To największa liczba jednocześnie zaobserwowanych fok  w tym roku.

Foto: Dawid Kilon

27.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

26.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

25.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

24.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja czterech fok pływających w ujściu Wisły.

Foto: Brak foto dokumentacji

24.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

23.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok pływających w ujściu Wisły.

Foto: Brak foto dokumentacji

23.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

22.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

18.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

17.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

15.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki pływającej w ujściu Wisły.

Foto: Brak foto dokumentacji

12.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

11.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki pływającej w ujściu Wisły.

Foto: Jan Wilkanowski

10.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

09.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

07.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

06.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

04.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

03.07.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

30.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

29.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki szarej (Halichoerus grypus) pływającej przy wschodniej kierownicy.

Foto:  Jan Wilkanowski

29.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

28.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

27.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

26.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

25.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

24.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

23.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

23.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

22.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

21.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

20.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja 41 fok szarych (Halichoerus grypus). To rekordowa ilość fok na Foczej Łasze.

Foto:  Dariusz Bógdał

20.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Anna Kassolik

20.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

19.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja około dziesięciu szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto: Brak foto dokumentacji

19.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

18.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

17.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

16.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

15.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

14.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto: Brak foto dokumentacji

14.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

13.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Anna Kassolik

11.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

11.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

10.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

09.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

06.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

04.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

03.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

02.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

01.06.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

31.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

30.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

29.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

28.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

27.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto: Brak foto dokumentacji

27.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

26.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

25.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

24.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

22.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

21.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu  fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

21.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

20.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

19.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

18.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja dwóch fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

18.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

17.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja grupy fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

17.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

16.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

15.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

14.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja ośmiu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Anna Kassolik

14.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

13.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja osiemnastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

13.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

12.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja dwunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

12.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

11.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

10.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

09.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

08.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja czterech fok leżących na Foczej Łasze.

Foto: Jan Wilkanowski

07.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja foki prawdopodobnie samca foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Anna Kassolik

07.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

06.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

05.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

04.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

03.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

03.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

02.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

01.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

01.05.2012
ujście Wisły

Obserwacja grupy fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto: Brak foto dokumentacji

27.04.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

26.04.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

24.04.2012
ujście Wisły

Obserwacja grupy fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na łasze

Foto: Brak foto dokumentacji

24.04.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

22.04.2012
ujście Wisły

Obserwacja fok odpoczywających na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

22.04.2012
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok w tym jednej foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

19.04.2012
ujście Wisły

Kilkugodzinna obserwacja foki odpoczywającej na piaszczystej łasze. Obserwacja dokonana za pomocą punktu wideo obserwacyjnego na ujściu Wisły.

Foto: Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

11.04.2012
ujście Wisły

Ponowna obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina). Foka pływała zarówno w Wiśle jak i w Zatoce Gdańskiej.

Foto: Jan Wilkanowski

26.03.2012
ujście Wisły

Zauważono fokę pływającą w pobliżu ujścia Wisły w dużej odległości od obserwującego. Prawdopodobnie była to foka pospolita (Phoca vitulina).

Foto: Anna Kassolik

22.03.2012
ujście Wisły

Obserwacja foki obrączkowanej (Phoca hispida).

Foto: Jan Wilkanowski

14.03.2012
ujście Wisły

Obserwacja foki obrączkowanej (Phoca hispida).

Więcej przeczytaj tu.

Foto: Jan Wilkanowski

08.03.2012
ujście Wisły

Obserwacja foki szarej (Halichoerus grypus) w okolicy Foczej Łachy.

Foto: Brak foto dokumentacji

22.02.2012
ujście Wisły

Obserwacja samicy foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Brak foto dokumentacji

07.02.2012
ujście Wisły

Ponowna obserwacja samicy foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

06.02.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej samicy foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

25.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej samicy foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

24.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja samca foki szarej 
(
Halichoerus grypus).

Foto:  Magdalena Jaszcza

 

22.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej samicy foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

18.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja dwóch fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w Wiśle.

Foto:  Jan Wilkanowski

11.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja pięciu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w morzu tuż przy ujściu Wisły.

Foto:  Jan Wilkanowski

09.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja czterech fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Anna Kassolik

04.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

03.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Archiwum Stacji Morskiej IO UG w Helu

02.01.2012
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto:  Anna Kassolik

Pozostałe obserwacje fok w Rezerwacie Mewia Łacha:

2017

2016

2015

2014

2013

2011

<<< powrót do strony głównej