Raporty o obserwacji fok w Rezerwacie Mewia Łacha

Rok 2014

30.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających w pobliżu Foczej Łachy.

Brak foto dokumentacji

29.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja około czterdziestu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze i wodzie wokół niej.

Foto:  Mikołaj Zybała

25.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze i wodzie wokół niej.

Foto:  Mikołaj Zybała

24.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze i wodzie wokół niej.

Foto:  Mikołaj Zybała

23.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad pięćdziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

22.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad pięćdziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

19.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad pięćdziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze i wodzie wokół niej.

Foto:  Mikołaj Zybała

17.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających i żerujących w  wodach Zatoki Gdańskiej.

Brak foto dokumentacji

16.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających i żerujących w Wiśle i w wodach Zatoki Gdańskiej.

Brak foto dokumentacji

15.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających i żerujących w Wiśle i w wodach Zatoki Gdańskiej.

Brak foto dokumentacji

14.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających i żerujących w Wiśle i w wodach Zatoki Gdańskiej.

Brak foto dokumentacji

10.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja około trzydziestu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze i wodzie wokół niej.

Foto:  Mikołaj Zybała

09.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja około czterdziestu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze i wodzie wokół niej.

Foto:  Mikołaj Zybała

08.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających w Wiśle i w wodach Zatoki Gdańskiej.

Brak foto dokumentacji

07.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających w Wiśle i w wodach Zatoki Gdańskiej.

Brak foto dokumentacji

06.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja około trzydziestu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze i wodzie wokół niej.

Foto:  Mikołaj Zybała

05.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad trzydziestu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

04.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki pływającej w Wiśle i czterech w wodach Zatoki Gdańskiej.

Foto:  Mikołaj Zybała

03.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja dwóch fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w wodach Zatoki Gdańskiej.

Foto:  Mikołaj Zybała

02.12.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

30.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

28.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 40 fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

27.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad 50 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Brak foto dokumentacji

26.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja ośmiu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

25.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

23.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok pływających w pobliżu wschodniej kierownicy.

Foto:  Jan Wilkanowski

20.11.2014
ujście Wisły

Kilkanaście fok pływało w wodach Zatoki Gdańskiej w pobliżu wyspy Sobieszewskiej i Foczej Łachy.

Foto:  Mikołaj Zybała

19.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 30 fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

18.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja 37 fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze. Kilkanaście fok jednocześnie pływało w wodzie wokół ujścia Wisły.

Foto:  Mikołaj Zybała

17.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 10 fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

16.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad 60 fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

14.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad 50 fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze. Kilkanaście fok jednocześnie pływało i żerowało na rybach.

Foto:  Mikołaj Zybała

13.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad 60 fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze. Kilkanaście fok jednocześnie pływało i żerowało na rybach.

Foto:  Mikołaj Zybała

12.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad 70 fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze. Kilkanaście fok jednocześnie pływało i żerowało na rybach.

Foto:  Mikołaj Zybała

11.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze oraz pływających i żerujących na rybach.

Foto:  Mikołaj Zybała

10.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad 160 fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Rejsy na ptaki

07.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku  fok szarych (Halichoerus grypus).

Brak foto dokumentacji

06.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

05.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku  fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

04.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku  fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

03.11.2014
ujście Wisły

Obserwacja dziewięciu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

31.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja trzech  fok szarych (Halichoerus grypus).

Brak foto dokumentacji

29.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja dwóch fok szarych (Halichoerus grypus).

Brak foto dokumentacji

28.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

27.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

26.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w pobliżu wschodniej kierownicy na ujściu Wisły.

Foto:  Jan Wilkanowski

24.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na piaszczystej łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

23.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w ujściu Wisły.

Foto:  Mikołaj Zybała

22.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja siedmiu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w ujściu Wisły.

Foto:  Mikołaj Zybała

21.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja siedmiu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w Wiśle.

Foto:  Mikołaj Zybała

21.10.2014
ujście Wisły

Zgłoszono znalezienie zwłok foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto:  Jan Wilkanowski

20.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja sześciu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających w Wiśle.

Foto:  Mikołaj Zybała

17.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja trzydziestu trzech fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

16.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających zarówno w wodach Zatoki Gdańskiej jak i Wiśle.

Foto:  Mikołaj Zybała

15.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus) pływających zarówno w wodach Zatoki Gdańskiej jak i Wiśle.

Foto:  Mikołaj Zybała

14.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

13.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja pięciu fok szarych (Halichoerus grypus)  żerujących w Wiśle.

Brak foto dokumentacji

10.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja jedenastu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

09.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

08.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja ośmiu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Mikołaj Zybała

07.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja 3 fok szarych (Halichoerus grypus)  pływających w Wiśle.

Brak foto dokumentacji

06.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 50 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy.

Foto:  Mikołaj Zybała

04.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus)  żerujących w Wiśle.

Brak foto dokumentacji

02.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 50 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy i w Wiśle. 

Foto:  Mikołaj Zybała

01.10.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy i w Wiśle. 

Foto:  Mikołaj Zybała

30.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 70 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy. 

Foto:  Mikołaj Zybała

29.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja czternastu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na  Foczej Łasze.  Siedem fok pływało w wodach Wisły, a trzy w pobliżu łachy.

Foto:  Mikołaj Zybała

27.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja samca foki szarej (Halichoerus grypus) odpoczywającego na Foczej Łasze.  Kilka fok pływało również w pobliżu łachy i Wiśle.

Foto:  Mikołaj Zybała

26.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy.  Kilka fok pływało również w wodach Wisły.

Foto:  Mikołaj Zybała

25.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok szarych (Halichoerus grypus) polującyh na ryby.

Foto:  Mikołaj Zybała

19.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja 8 fok szarych (Halichoerus grypus)  pływających w pobliżu Foczej Łachy. 

Brak foto dokumentacji

18.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja osiemnastu  fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze. 

Foto:  Mikołaj Zybała

17.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 30  fok szarych (Halichoerus grypus)  odpoczywających na Foczej Łasze. 

Foto:  Mikołaj Zybała

16.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja 8 fok szarych (Halichoerus grypus)  odpoczywających na Foczej Łasze. 

Brak foto dokumentacji

15.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja 6 fok szarych (Halichoerus grypus)  pływających w pobliżu Foczej Łachy. 

Brak foto dokumentacji

14.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 20 fok szarych (Halichoerus grypus) (w tym prawdopodobnie jedna foka pospolita) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy. 

Foto:  Mikołaj Zybała

13.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 50 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy. 

Foto:  Mikołaj Zybała

12.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 80 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy. 

Foto:  Mikołaj Zybała

11.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 20 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy. 

Foto:  Mikołaj Zybała

10.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 40 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających i pływających w pobliżu Foczej Łachy. 

Foto:  Mikołaj Zybała

06.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 40 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze. 

Foto:  Mikołaj Zybała

04.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 30 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze. Dziewięć fok pływało w pobliżu łachy.

Foto:  Mikołaj Zybała

03.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 40 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Mikołaj Zybała

02.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja pięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze. 

Foto:  Mikołaj Zybała

01.09.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 80 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze. 

Foto:  Mikołaj Zybała

25.07.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 50 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze. 

Foto:  Paweł Bloch

24.07.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 100  fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze. Jedna z zaobserwowanych fok to foka wypuszczona przez Stację Morską w 2014 roku - Maszoperia. Obejrzyj wędrówki fok: Mapa

Foto:  Paweł Bloch

21.07.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 135 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze i pływających wokół  łach.

Foto:  Dawid Kilon

16.06.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilku fok na brzegu Foczej Łachy.

Foto:  Brak foto dokumentacji

11.06.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Jan Wilkanowski

10.06.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Jan Wilkanowski

01.06.2014
ujście Wisły

Obserwacja około dwudziestu fok szarych (Halichoerus grypus) przebywających na Foczej Łasze.

Foto:  Brak foto dokumentacji

30.05.2014
ujście Wisły

Obserwacja około piętnastu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Anna Kassolik

16.05.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad pięćdziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Anna Kassolik

13.05.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Brak foto dokumentacji

12.05.2014
ujście Wisły

Obserwacja dwudziestu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Jan Wilkanowski

10.05.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu  fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Jan Wilkanowski

08.05.2014
ujście Wisły

Obserwacja czterdziestu ośmiu  fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze. Na fotografii widoczny jest również jacht badawczy s/y Oceania biorący udział w ekspedycji naukowej Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Foto:  Anna Kassolik

05.05.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu  fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Agata Jargieło

29.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu  fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Anna Kassolik

22.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja sześćdziesięciu pięciu  fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Wojciech Górski

20.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja około trzydziestu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Alicja Zielińska

19.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Jan Wilkanowski

14.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Brak foto dokumentacji

09.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkudziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Jan Wilkanowski

08.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja ponad pięćdziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Anna Kassolik

04.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja około czterdziestu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Anna Kassolik

03.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja  trzech fok szarych (Halichoerus grypus)  na Foczej Łasze.

Foto:  Brak foto dokumentacji

02.04.2014
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok szarych (Halichoerus grypus)  w okolicach kierownicy ujścia Wisły.

Foto:  Brak foto dokumentacji

29.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja około czterdziestu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Anna Kassolik

26.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja około dziesięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto:  Brak foto dokumentacji

22.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja około dwudziestu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto: Jan Wilkanowski

20.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja pięciu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających w pobliżu dużej grupy ptaków.

Foto: Anna Kassolik

19.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja ośmiu  fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

18.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Anna Kassolik

11.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Anna Kassolik

06.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja około dwudziestu fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na Foczej Łasze.

Foto: Jan Wilkanowski

03.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja co najmniej dwudziestu fok szarych (Halichoerus grypus) w tym jednej foki pospolitej (Phoca vitulina).

Foto: Anna Kassolik

01.03.2014
ujście Wisły

Obserwacja jednej samicy foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

23.02.2014
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

19.02.2014
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki szarej (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

14.02.2014
ujście Wisły

Obserwacja około 10 fok szarych (Halichoerus grypus) odpoczywających na krze lodowej.

Foto: Anna Kassolik

12.02.2014
ujście Wisły

Obserwacja foki szarej (Halichoerus grypus) odpoczywającej na krze lodowej.

Foto: Bartłomiej Arciszewski

09.02.2014
ujście Wisły

Obserwacja pięciu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto: Jan Wilkanowski

04.02.2014
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki szarej (Halichoerus grypus) pływającej w wodach Zatoki Gdańskiej.

Foto: Anna Kassolik

26.01.2014
ujście Wisły

Obserwacja trzech fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Brak foto dokumentacji

08.01.2014
ujście Wisły

Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina) pływającej wraz fokami szarymi.

Foto:  Jan Wilkanowski

07.01.2014
ujście Wisły

Obserwacja jednej foki szarej (Halichoerus grypus) pływającej w wodach Zatoki Gdańskiej w pobliżu Foczej Łachy oraz jednej foki w pobliżu Świbna.

Foto: Anna Kassolik

06.01.2014
ujście Wisły

Obserwacja kilkunastu fok szarych (Halichoerus grypus).

Foto:  Brak foto dokumentacji

Pozostałe obserwacje fok w Rezerwacie Mewia Łacha:

2017

2016

2015

2013

2012

2011

<<< powrót do strony głównej